Fara Melek

Sviatosť pomazania chorých

Toto sväté pomazanie chorých ustanovil Pán Ježiš ako skutočnú a pravú sviatosť Nového zákona. Marek vo svojom evanjeliu naznačil, ale apoštol Jakub ju veriacim odporučil a urobil ju známou. (porov. KKC 1511)

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (Lumen gentium, 11)

V tejto sviatosti Cirkev prosí nie o smrť, ale o život a uzdravenie chorého človeka. Termín „posledné pomazanie“ je nesprávny a taká sviatosť neexistuje. Pre úžitok tejto sviatosti je vhodné, keď je chorý pri vedomí, môže komunikovať a prijímať aj Eucharistiu. Neodkladajme prijatie pomazania chorých na poslednú chvíľu. V prípade nutnosti môžete zavolať kedykoľvek.

Pomazanie chorých nie je sviatosťou iba tých, čo sa ocitajú v posledných chvíľach života, preto je vhodný čas na jej prijatie isto už vtedy, keď veriaci začína byť pre chorobu alebo starobu v nebezpečenstve smrti. (porov. KKC 1514) Z týchto dôvodov možno o sviatosť pomazania chorých možno požiadať individuálne na farskom úrade alebo v sakristii kostola.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code