Fara Melek

Sviatosť manželstva

Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky muža a ženy ustanovil Boh a vybavil vlastnými zákonmi. Manželstvo nie je to čisto ľudská ustanovizeň, ale jej pôvodcom je sám Pán. (por. KKC 1603) Táto sviatosť je znakom spojenia Krista a Cirkvi, dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miluje svoju Cirkev, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje na ceste (porov. KKC 1661)

O manželstvo žiadajú obidvaja snúbenci na farskom úrade. Žiadosť sa podáva najmenej 3 mesiace pred sobášom. K zahláseniu sobáša snúbenci potrebujú vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu z matriky ObÚ a najviac pol roka staré krstné listy v prípade, že neboli pokrstení v našej farnosti. V prípade sobáša katolíka s nekatolíkom alebo len s pokrsteným katolíkom sa podpisuje vyhlásenie snúbencov o katolíckej výchove detí a rešpektovaní presvedčenia katolíckej stránky. Svedkovia nie sú potrební.

Manželstvo sa zakladá na súhlase manželov, páry túžiace vyjadriť verejne pred tvárou Cirkvi svoju lásku a odhodlanie k vernosti po celý život, sa môžu prihlásiť na farskom úrade.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code