Fara Melek

Sviatosť eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života.
Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi – samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. (porov. KKC 1324)

Svätá eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života.
Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. (porov. KKC 1322)

Ku sviatosti Eucharistie možno po prvýkrát zvyčajne pristúpiť v tretej triede základnej školy. Po príprave tento rok prvoprijímajúci pristúpia k Eucharistii …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code