Fara Melek

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania alebo sväté tajomstvo myropomazania alebo sviatosť Zoslania Ducha Svätého (z lat. firmatio posilenie) je sviatosť, počas ktorej podľa náuky katolíckej cirkvi zostupuje na adeptov prijatia Duch Svätý. Birmovanie je jednou zo siedmich sviatostí katolíckej, pravoslávnej a anglikánskej cirkvi.
Birmovanie je podľa náuky vyššie uvedených cirkví sviatosť ustanovená Ježišom Kristom prostredníctvom ktorej kresťan od Boha dostáva pečať daru Ducha Svätého. Birmovanie je spolu s krstom a eucharistiou jednou z iniciačných sviatosti (tzv. vstupných sviatostí). Spolu s krstom a sviatosťou svätenia birmovania podľa katolíckej náuky vtláča do vnútra človeka nezrušiteľné znamenie (charakter).
Dar Ducha Svätého Ježiš prisľúbil svojim učeníkom (Ján 14) a prvá zmienka o modlitbe za Ducha Svätého sa nachádza v Skutkoch apoštolov (8,14–17):
Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dozvedeli, že aj Samária prijala Božiu zvesť, vyslali ta Petra a Jána. Hneď ako ta prišli, prosili Boha, aby daroval týmto novým kresťanom Svätého Ducha, lebo doposiaľ ho ešte nik z nich neprijal, hoci boli pokrstení v mene Pána Ježiša Krista. Peter a Ján vložili teda ruky na týchto veriacich a dostali Ducha Svätého.[1] [2] [3]
V gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa nazýva myropomazanie (grécky μύρον myron pomazanie), udeľuje sa zároveň s krstom, a to aj u malých detí. Pri vysluhovaní tejto sviatosti vo východných cirkvách sa používa sväté myro posvätené biskupom danej eparchie alebo patriarchom. Myropomazanie je prijímané ako dar Svätého Ducha so slovami “Pečať daru Svätého Ducha. Amen.” Myropomazanie sa chápe ako dokonalé vovedenie do tajomstiev Krista. Vysluhovateľom je kňaz alebo biskup. Správne sa hneď po krste a myropomazaní udeľuje novokrstencovi aj eucharistia, a to aj v prípade malých detí.[4]
V rímskokatolíckej cirkvi sa birmovanie tiež v prípade dospelého udeľuje spolu s krstom (tu je obvyklým udeľovateľom tiež kňaz), avšak pokiaľ sú krstené malé deti, je zvykom ich birmovať až v staršom veku (obvykle od 12 rokov); v tomto prípade birmuje biskup.
Tak ako pre katolícku cirkev, tak aj pre pravoslávie je dôležité, aby birmovanie udeľoval človek vysvätený biskupom s apoštolskou postupnosťou. Katolícka cirkev preto neuznáva konfirmácie udelené v protestantských cirkvách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code