Fara Melek

Povolania z farnosti

Kňazské – Melek

1542 v Ilave vysvätený kňaz z Meleku Blažej
29. 6.1939 vysv. za kňaza Silvester Rak / 1912 – 1988 /
27. 6.1943 vysv. za kňaza Dominik Macák, páter Cyriak,OFM / 1918 – 2009 /
20. 6.1971 vysv. za kňaza Dominik Bako, páter misionár, SVD / 1928 – 1996 /
15. 6.1980 vysv. za kňaza Stanislav Šipoš / nar. 1956 /

Reholné – Melek

Mária Chrenová, sr. Basilia / 1925 – 1969/ – Školské sestry Noterdam
Severín Skačan / nar. 1930 / – Rehoľa Milosrdných bratov
Mária Macáková / nar. 1958 / – Inšt. Dcér Panny Márie Pomocnice /FMA/
Iveta Sojková / nar. 1965 / – Inšt. Dcér Panny Márie Pomocnice /FMA/
Beata Sojková , sr. Faustína / nar. 1962 / – Komunita sestier Benediktínok

Reholné – Žitavce

Iveta Hlinková, sr. Klára / nar. 1964 / – Rád klarisiek kapucínok

Spracované z knihy – Dušan Macák “ Melek od minulosti po súčasnosť “