Fara Melek

Kňazi farnosti Melek

(Mellek-Merlek) od najstarších čias:

Rok 1332 do 1337 Nikolaus

Rok 1630 Sartorius Juraj (Georgius)

Rok 1647 Nitray Juraj (Georgius)

Rok 1657 Petanik Matej (Mathias)

Rok 1674 Keszelo Juraj (Georgius)

Od 11.04.1701 do 05.01.1703 Stvrteczky Ján (Joannes)

Od 25.02.1703 do 1706 Kárász Imrich (Emericus)

Od 29.11.1706 do 21.05.1709 Konder Juraj (Georgius)

Od 30.07.1709 do 1716 Závodni Pavol (Paulus)

Od 15.05.1716 do 1734 Frideczky Ján (Joannes)

Od 10.06.1735 do 1737 Kostyán Adam (Adamus)

Od 02.10.1737 do 1740 Roskoványi Matúš (Mathias)

Od 05.08.1740 do 1742 Zsibak Štefan (Stephanus)

Od 14.07.1742 do 1744 Frummer Ján (Joannes)

Od 18.01.1744 do+24.05.1775 Fabry Jozef (Joephus)

Od 26.05.1775 do+18.01.1810 Vancsó Jozef (Joephus)

Od 1810 do+09.05.1836 Méhes František (Franciscus)

Od 15.05.1836 do+25.01.1840 Kosztka Štefan (Stephanus)

Od 1840 do 1846 Iványi František (Franciscus)

Od 1846 do 1856 Bliecsik Pavol (Paulus)

Od 1856 do+11.05.1876 Znamenák Jozef (Joephus)

Od 1876 do 29.05.1879 Trenkusz Ondrej (Andreas)

Od 1879 do 1894 Luley de Eadem Theodorus

Od 1894 Farkas, administrátor

Jeszó Ján

Berényi, administrátor

1930 Rehánek František

Od 1930 do 1943 Ernst Karol

Od 1944 do 1950 Lénár Ľudovít

Od 1950 do 1951 Koller Július, Mons.

Od 1951 do 1968 Grman Rudolf

Od 1968 do 1971 Rajtar František

Od 1971 do 1978 Kamody Emil, ThDr.

Od 1978 do 1987 Kurilla Viliam, Ing.

Od 1987 do 1989 Rácek Peter

Od 1989 do 1996 Vaško Rudolf

Od 1996 farnosť neobsadená Služby zabezpečovali farári z Lúčnice

do 2000 Minarovič Augustín

do 2004 Tassári Július

Od 2004 do 2008 Tassári Elemír, opäť farár v Meleku

Od 2008 do 2012 Gajdoš Stanislav

Od 2012 do 2014 Branislav Trubač

Od 2014 Pavol Vaňo

Spracované z knihy – Dušan Macák “ Melek od minulosti po súčasnosť „