Fara Melek

Farské oznamy

Rímskokatolícka farnosť Melek
Úmysly sv. omší a oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu
od 2.5. do 8.5.2016
Deň Dátum                  Úmysel/ bohoslužba Miesto Čas
Pondelok 2.5.  + Ján Chren, Alžbeta a dcéra Daniela Melek  18:00
Utorok 3.5.  + Pavol Macák, Hermína a ich nebohí rodičia Melek 7:00
Streda 4.5. Melek
Štvrtok 5.5. Za veriacich Melek 18:00
Piatok 6.5. + Karol Matuška Melek 18:00
Sobota 7.5. Sobášna sv. omša – sviatosť manželstva prijmú Pavol Mellen a Zuzana Matisová Melek 15:00
Nedeľa 8.5. Za veriacich Melek 10:30
Sv. spoveď v piatok od 17:00 do májovej pobožnosti.
 
Liturgický kalendár: Pondelok: sv. Atanáz
Utorok: sv. Filip a Jakub
Streda:
Štvrtok: Nanebovstúpenie Pána
Piatok:
Sobota:
Nedeľa: 7. veľkonočná nedeľa