Fara Melek

Vierozvestci

Preto čujte, Slovieni, dar tento je naozaj od Boha daný, čujteže Slovo, od Boha prišlé, slovo živiace ľudské mysle… Na samom začiatku novej kultúry našej, v zrozumiteľnej reči ľudu slovianskeho, uviedli „Proglasom“ preložené Sv. písmo, solúnski bratia Sv. Cyril a…