Fara Melek

Forty for you

Na popolcovú stredu začína virtuálny projekt, ktorý prináša sériu krátkych zamyslení nad evanjeliom dňa a je obohatený o krátku, osobnú modlitbu, predsavzatie na deň a bonus – krátke, inšpiratívne video. Charakteristikou projektu je, že autormi zamyslení sú mladí ľudia, ktorí ostatným sprostredkúvajú ovocie Ducha Svätého a pomáhajú skvalitniť prípravu na veľkonočné sviatky.

Projekt začne na popolcovú stredu  10. februára  a okrem facebooku sa zamyslenia dajú nájsť aj na webovej stránke združenia Laura www.laura-mladez.sk. Projekt potrvá až do Veľkonočného pondelka, 28. marca.