Fara Melek

65. výročie vysvätenia kostola

Tento rok si 15. augusta pripomíname 65. výročie vysvätenia nášho kostola. Kostol Krista Kráľa je už tretím kostolom v tejto obci. Jeho prvým predchodcom bol kostol sv. Mikuláša, o ktorom sa nezachovali žiadne bližšie informácie, a kostol sv. Martina, ktorý bol postavený v rokoch 1750-1757.

Začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia bol už kostol sv. Martina veľmi poškodený a hrozilo jeho zrútenie. Preto sa v rokoch 1947 – 1948 začalo s prípravnými prácami a plánmi nového kostola. Základný kameň bol položený v marci 1949. Výstavba prebiehala v rokoch 1949 a 1950. Boli to roky komunizmu, ktorý presadzoval ateizmus, bola  prenasledovaná cirkev a zatvárané kláštory. Správcom fary bol v tom čase vdp. Ľudovít Lénár, ktorý sa najviac zaslúžil o stavbu nového kostola. Ruku k dielu pridali všetci obyvatelia obce, každý prispel ako mohol, peňažnými darmi alebo manuálnou prácou. Vdp. Ľudovít Lénár sa posviacky však už nezúčastnil, pretože bol štátnou mocou preložený do obce Čifáre. Jeho nástupcom bol Mons. Július Koller. Práve on sa zaslúžil o to, že naším patrónom je Kristus Kráľ. V čase dokončovania stavby boli v komunistickom Československu zatvárené kláštory a kláštorné kostoly. Mons. Július Koller sa dopočul, že v jednom bratislavskom kláštore majú sochu Krista Kráľa, ktorú by chceli podarovať. Rada staviteľov sa veľmi potešila, že našim patrónom bude práve Kristus Kráľ, a zabezpečili jeho presun. Všetko sa dialo tajne, pretože v tom čase to bolo nebezpečné. Kostol 15. augusta 1950 posvätil obvodný dekan, pretože vtedajší biskup bol v domácom väzení.

Vedeli ste, že …

  • za 65 rokov sa v našej farnosti vystriedalo 13 kňazov. V priemere sa striedali každých 5 rokov. Najdlhšie v našej farnosti slúžil vdp. Grman Rudolf, bolo to celých 17 rokov.8
  • patrónom kostola mal byť sv. Martin. Sochu Krista Kráľa našej farnosti daroval ženský kláštor v Bratislave, ktorý mal byť zrušený. Neexistuje o tom žiadny doklad a tak nevieme, ktorému kláštoru môžeme ďakovať za tohto patróna.
  • bohostánok bol pôvodne v apside kostola. Neskôr bol premiestnený v duchu II. vatikánskeho koncilu na bočný oltár vpravo do výklenku. Bolo to za pôsobenia kňaza Františka Rajtara v rokoch 1968 – 1971. V tom čase sa vykonali aj iné zmeny. Omša sa prestala slúžiť v latinčine, bohoslužobným jazykom sa stala slovenčina. Kňazi začali slúžiť svätú omšu otočení tvárou k ľudu.
  • náš kostol má v okolí niekoľko „dvojníkov“. Napríklad kostol vo farnosti Obyce a farnosti Nevidzany. Postavené boli približne v tom istom období. Odlišujú sa len v niektorých architektonických prvkoch. Kostol v Obyciach je tiež zasvätený Kristovi Kráľovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code