Fara Melek

Spôsoby modlenia sa ruženca

Ruženec sa modlíme k Márii a s Máriou. Je to veľmi vzácna modlitba a Mária ju má určite najradšej. Táto modlitba má hlboké korene – ľudia sa ju modlia k Márii, s Máriou už po stáročia. Vo všetkých svojich zjaveniach Mária vyzýva, aby sme sa modlili túto modlitbu. Ale čo vlastne znamená modliť sa ruženec? Existuje niekoľko spôsobov ako sa modliť ruženec. Tu je niekoľko z nich.

Verbálna modlitba

Ruženec sa modlíme verbálne. Verbálny znamená vyjadrený slovami. Učili nás, že ruženec sa modlíme tak, ž opakujeme modlitbu Zdravas Mária a uvažujeme nad tajomstvami. Je to dosť náročné. Robiť dve veci naraz a sústrediť sa je veľmi ťažké. Predstavme si, že vyslovujeme slová modlitby a pritom meditujeme. Nie je to ľahké. Je lepšie vybrať si iba jeden z týchto dvoch spôsobov: buď budeme uvažovať nad tajomstvami, alebo si vychutnáme slová modlitieb Otčenáš a Zdravas Mária.

Modliť sa verbálne znamená, že vyslovujeme slová a sme si vedomí, čo znamenajú. Ak sa budeme zamýšľať nad slovami modlitby Zdravas, všimneme si, že každé slovo má hlboký duchovný význam, ktorý nám pomôže sústrediť sa.

Meditatívna modlitba

Meditovať znamená rozjímať. Pri tomto spôsobe sa nezameriavame na slová, ktoré vyslovujeme, ale na tajomstvá, nad ktorými rozjímame. Ak napríklad uvažujeme nad tajomstvom Zvestovania, v pozadí modlitby Zdravas vstúpme do malej Máriinej izbietky v Nazarete. Predstavme si ju, ako sedí s Božím slovom v rukách, nechajme sa viesť predstavivosťou. Môžeme meditovať nad radosťou v Máriinej tvári alebo nad zmätenosťou Márie v prítomnosti anjela. Takýmto spôsobom vstupujeme do rozjímavej modlitby a prežívame s Máriou konkrétne tajomstvo.

Keď budeme rozjímať nad ružencom takýmto spôsobom, nebudeme si uvedomovať vyslovované slová. Kardinál Suenens povedal, že modlitba Zdravas sa pre nás stane akoby hudbou v pozadí nášho rozjímania. Často si robíme starosti nad tým, či chápeme skutočný význam slov, ktoré sa modlíme. Dôležité nie je, či sme ich pochopili mysľou, ale srdcom.

Absorbčná modlitba

Absorbovať značí vstrebať, nasiaknuť. Tento spôsob spočíva v tom, že nad slovami nerozjímame, ale ich absorbujeme. Namiesto toho, aby sme venovali pozornosť modlitbe Zdravas alebo rozjímaniu nad tajomstvami, snažíme sa pri modlitbe absorbovať a prijať do seba všetku lásku, ktorú Boh a Mária na nás v tej chvíli vylievajú. Snažíme sa vychutnávať osobnú Božiu lásku a Márii sa odovzdávame ako matke. Pri tomto spôsobe modlenia nám Mária otvára srdce pre prijatie Božej lásky.

Počas tejto modlitba nerozjímame, nepoužívame myseľ, ale nechávame Máriu, aby sa dotýkala nášho srdca. Vychutnávame si lásku, ktorú má Boh nielen pre nás všetkých, ale konkrétne pre každého jedného z nás.

Modlitba za hriešnikov

Počas ruženca sa prihovárame za iných, najmä za hriešnikov. Môžeme sa prihovárať i za ľudí, ktorí umierajú, za matky, ktorá zápasia s myšlienkou ísť na potrat, za tých, ktorí uvažujú nad samovraždou a na mnohé ďalšie úmysly.  Vo svete je toľko utrpenia. Ja však krásne, keď sa zjednocujeme s mnohými v ich trápení a  skrze Máriu ich odovzdávame do Ježišových rúk.

Pokorná modlitba

Ďalším spôsobom je modlitba s pokorou. Často aj bez toho aby sme to vedeli skončíme nakoniec pri prežívaní tejto modlitba. Mnohokrát sme mali zlomená srdce, more obáv, boli sme zničení, zlomení, nesústredení. Pri modlitbe sme zistili, že sa nedokážeme sústrediť, rozjímať. Naše srdce boli plné napätia, myseľ preplnená rôznymi myšlienkami. A toto je chvíľa, keby sa pokorne obraciame k Bohu a hovoríme mu: „Pane, toto je všetko, čo ti môžem ponúknuť. Nie je to modlitba, na ktorú by som bol hrdí, ale toto je momentálne všetko čo ti môžem dať. Pane, prijmi aspoň tú trošku času, ktorú som venoval tejto modlitbe.“

Ako často sa ocitáme v takejto situácii! Niektorí ľudia si vracia, že ak sa nedokážu plne sústrediť, tak sa radšej nemodlia. Je to diablov trik, pretože mnohokrát nie sme v pohode a asi nikdy nie sme úplne oddýchnutí, sústredení.  Môže to byť len obyčajná výhovorka, aby sme sa nemodlili vôbec. Zabúdame, že Boh nás prijíma takých, akí sme. On vidí našu pokoru, pozná naše slabosti. V tejto modlitbe dávame Bohu to, čo momentálne máme.

Spracované z knihy Elias Vella – Mária dokonalá žena

Vydavateľstvo Per Immaculatam, 2014

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code