Fara Melek

Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie putuje po všetkých biskupstvách relikvia svätého Cyrila. Relikvia putovala po celom Slovensku od 30. decembra 2010, kedy ju nitriansky biskup Viliam Judák v Katedrále sv. Martina v Bratislave slávnostne odovzdal bratislavskému arcibiskupovi Stanislavovi Zvolenskému. Cieľom bolo dostať čo najviac do povedomia ľudí osobnosť svätých Cyrila a Metoda.  Dňa  30. júna, na sviatok Božieho tela,  zavítala táto vzácna relikvia aj do našej farnosti. Po svätej omši aj v nasledujúci deň bola relikvia vystavená k úcte veriacim.

„Relikvie poukazujú na Boha samotného: je to totiž On, kto silou svojej milosti dáva krehkým bytostiam odvahu, aby o ňom svedčili pred svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá osvecuje temnoty sveta a ukazuje Nebeské kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri.“  (Svätý Otec Benedikt XVI., 2005)

Svätý Cyril a Metod, orodujte  za nás!

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code