Fara Melek

Duchovná obnova pre miništrantov v Meleku

1221. a 22. januára vycestovali pátri Pavel Kobliha a Martin Štefanec do farnosti Melek, aby dávali duchovnú obnovu pre miništrantov. V tejto obci, ktorá má 460 obyvateľov je až 27 miništrantov. Miestny pán farár vdp. Stanislav Gajdoš pozval verbistov, aby pripravli duchovnú obnovu. Pátri Martin a Pavel zrealizovali pre miništrantov duchovný program, prednášky, hry a kvízy, a takto počas dvoch dní pomáhali miništrantom prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a uvedomiť si dar povolania k miništrantskej službe. Verbisti v prípravenej prezentácii priblížili miništrantom prácu slovenských misionárov vo svete. Páter Pavol im rozprával aj zážitky z jeho misijného pôsobenia v Keni. Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare, čo v preklade znamená slúžiť, posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, pri vysluhovaní sviatosti a pri ostatných úkonoch a obradoch. Chlapcov, ktorí vykonávajú túto službu voláme miništranti. Miništrantská služba je vznešená, posvätná, je to služba rozmnožujúca Božie milosti, služba Pánovi a služba veriecemu ľudu.

Spracované z Hlasy 3/2011

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code